05 ตุลาคม, 2557

~ เขียนโปรแกรมแบบ Parallel ด้วย MPI - ตอนที่1 แนะนำการใช้MPIเบื้องต้น

ย้ายบทความไปอยู่ที่ http://www.tamemo.com/post/64/parallel-programming-mpi/

1 ความคิดเห็น: